УВАЖАЕМИ   ГРАЖДАНИ,

                   Програма „Мобилен социален екип“ е иновативен проект, който се реализира съвместно с Български Червен Кръст, компания „Трафик“, Община Пловдив и УМБАЛ „Св. Георги“. На 01.02.2018 год. програмата стартира и в шестте района на град Пловдив.

Основната цел на програма „Мобилен социален екип“ е подкрепа чрез предоставяне на социални услуги и сигурност на уязвими хора от град Пловдив.  

Бенефициентите на новата социална услуга са предимно самотни трудноподвижни възрастни хора, изпаднали в криза, които живеят на територията на град Пловдив.

Социалната програма при криза включва:

Помощ на възрастните хора за запазване здравето им :

-закупуване на лекарства по рецепта на бенефициента.

-транспорт и придружаване до личен лекар за регулярни прегледи и др.

-при  нужда – транспортиране, придружаване  на бенефициенти до  болнични  заведения.

Сигурност на възрастните хора:

-охрана на бенефициентите;

-елементарна система за повикване на патрул чрез слушалката на домашния телефон на абоната;

Помощ на възрастните хора в дома:

-закупуване   на   необходими   продукти – хранителни   и   други   по   списък,   изготвен   от бенефициента-за трудноподвижни хора.

-консултация по всякакви въпроси, свързани с набавяне на необходими документи за бенефициента от различни институции – с цел оптимизиране на време и разходи по издаването им.

-посещение  в   дома   на   всеки   бенефициент   от  служител   поне  веднъж  месечно       с   цел   оказване    внимание   и    провеждане   на разговор във връзка с гореизброените дейности.

Регулярни обаждания от специализиран кол център:    тел. 0700 147 44

-осъществяване   на   контакт   по   телефона с бенефициентите   от   професионален   екип   от служители с необходимата квалификация поне 2 пъти месечно.

Социални услуги и информационни кампании:

-провеждане на превантивни кампании за предотвратяване на телефонни и документални измами.

-кампания за измерване на кръвно налягане, кръвна захар.

-водене  на  индивидуална  електронна  страница –досие.

На нуждаещите се е на разположение непрекъсната връзка с кол-център, който работи 24-часа в денонощието. На телефон 0700 147 44 хората могат да заявят своите проблеми и нужди.

Информация също може да се получи и в социалната приемна на червенокръстката организация – ул. „Кракра“ № 6, тел. 032 627163,  032 622762,  032 624174,

e-mail: plovdiv@redcross.bg