Кметът на пловдивския район „Южен“ Борислав Инчев бе основен лектор на форум, организиран от Кръжока по публично-правни науки към ПУ „Паисий Хилендарски“. Темата на публичната лекция бяха административно-правните възможности за формиране на местните управленски политики и конкретно – ролята и правомощията на районния кмет като представител на изпълнителната власт.

„С огромно удоволствие приех поканата за форума, за да не остава само на думи идеята за връзката на висшето образование с практиките от реалността. Точно по същата причина вече десети път от началото на мандата ми в районната администрация на „Южен“ стажуват студенти от различни специалности, на които се стремим да демонстрираме как реално функционира местното самоуправление, как е устроена администрацията, как се взимат управленските решения, как се обслужват гражданите и какъв е пътят на документооборота“, коментира след лекцията Борислав Инчев.