Във връзка с продължаване дейностите и през 2018 г., на 12.12.2017 г. са изпратени Уведомления до потребители и асистенти, /лични и социални/, със следния текст:

Като участници в проект „Аз живея независим живот“ в качеството Ви на ПОТРЕБИТЕЛ/АСИСТЕНТ, Ви уведомяваме, че:

Във връзка с удължаване срока на социалните услуги е необходимо да подадете заявление по образец, в срок до 20.12.2017 г. за ползване на услугите, считано от 01.01.2018 г. на адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73 А, /ет. 1 – деловодство/.

Образците на заявленията (за потребител и за асистент) са на разположение в деловодството. Уведомлението и бланки на заявленията са поставени на информационното табло, както и са публикувани и в сайта на район „Южен“ – община Пловдив: http://south.plovdiv.bg/ .

Съгласно Постановление № 137 от 5 юли 2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2017 г. за предоставяне на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ са увеличени утвърдените разходи по „Политика в областта на хората с увреждания“, бюджетна програма „Интеграция на хората с увреждания“, с 15 700 000 лв.

Средствата ще се предоставят на общините чрез Агенцията за социално подпомагане въз основа на подписано двустранно споразумение за предоставяне на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ на потребителите, за които е извършена социална оценка по правилата на операция „Независим живот“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., и след приключване на финансирането по програмата.

Налични са и се раздават диплянки с информация за проекта в район „Южен“. За допълнителни справки, информация е предоставена и на сайта на район „Южен“ – община Пловдив: http://south.plovdiv.bg/ .

Заповядайте на заключителната пресконференция по Проекта, която ще се проведе на 18.12.2017 г. /понеделник/ от 15.00 часа в заседателната зала на район „Южен“ – община Пловдив, ул. „Македония“ 73 А.  

От Екипа по проекта