Удължен е с един месец крайният срок на Проект „Аз живея независим живот“ в район „Южен“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

След дадените ни указания от Управляващия орган (УО) и предприети мерки по правилно и прецизно изчисляване на средствата по проекта, основните  дейности ще продължат до 31.12.2017 г.

С цел продължаване дейностите и през 2018 г., от дирекция „Социална политика“ в община Пловдив ще се организира работна среща на тема: „Предизвикателствата пред общините в предоставяне на почасови грижи за хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора“, в която ще вземат участие представители на местни власти в страната, национални структури и представители на районните администрации в гр. Пловдив. В тази връзка ще се обсъдят и съгласуват възможностите и ще се предприемат съответни действия.

Налични са и се раздават диплянки с информация за проекта в район „Южен“. За допълнителни справки, информация е предоставена и на сайта на район „Южен“ – община Пловдив: http://south.plovdiv.bg/ .

Предстои провеждане на заключителна среща по Проекта.

От Екипа по проекта