О Б Я В А

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС С ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

 

1.68- бригада „Специални сили“ – Пловдив          

 28 длъжности – срок за подаване на документи: до 26.01.2018 година във Военно окръжие – Пловдив

 Тел.за справки: 032/632871 централа  

http://www.comd.bg/bg

Приемане на служба на военнослужещи, изпълнявали военна служба, отговарящи на изискванията на чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ

2.Пловдив Ф.В. 54270 – приемане на кандидати, отговарящи на чл.141,ал.6 от ЗОВСРБ

1 длъжност

Крумово                    –   3 длъжности

Безмер                      –  10 длъжности

Долна Митрополия  –  7  длъжности

Костинброд                –  1 длъжност

Черноморец                 – 1 длъжност

Тел.за справки 032/632871 централа

Срок за подаване на документи: до 20.12.2017 год. във Военно окръжие – Пловдив

ЗОВСРБ – Закон – чл.141, ал.6

https://www.md.government.bg/bg/doc/zakoni/20100226_ZOVSRB.pdf

http://www.comd.bg/bg

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

ЗА ОФИЦЕРИ ВЪВ ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА

1.СОФИЯ В.Ф. 26480                      1 длъжност

2.ТРОЯН В.Ф. 24430                      2 длъжности

Срок за подаване на документи 31.01.2018 год. във Военно окръжие – Пловдив

Тел.за справки 032/632871 централа

http://www.comd.bg/bg