Двадесет и едно деца от район „Южен“ заминаха за поредното си приключение в ММЦ – Приморско. Те бяха предложени от директорите на всяко училище, след обсъждане с Обществения съвет. През миналата година финансирането на съвместния проект беше от училищните настоятелства и със средства, осигурени от Кмета на район „Южен“.

Тази година реализирането на образователната програма е финансирано изцяло от бюджета на Община Пловдив с парите отпуснати във връзка с  избирането на Пловдив за Европейска столица на културата. Идеята на партньорите – кмета на район „Южен“ и Детски и младежки център за образование, спорт, култура и отдих – гр.Приморско е с всяка следваща година да се включват по-голям брой талантливи деца и състави.

Образователната програма „Ателие „Таланти“ стартира през 2016 г. като съвместна   дейност с Детски и младежки център за образование, спорт, култура и отдих – гр.Приморско. В центъра се организират различни фестивали – „Орфей пее с морето“, „Българска роза“, „Магията на Странджа“, Международен пленер на талантливите деца, включени в календара на Министерството на културата. През миналата година 18 деца  от училищата на територията на район „Южен“ посетиха и взеха участие в Международния пленер за талантливи деца в Приморско. Децата са носители на национални и международни награди в областта на народното творчество, фолклорно пеене, изобразителното изкуство, спорт, хореография.