Указания за изпълнение на проекти за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.

Уважаеми граждани, тук може да научите за възможността как малки жилищни сгради – до 35 апартамента могат да се финансират с цел енергийна ефективност

За комплекта от документи натиснете тук

Съпътстващи документи