Справка за подадените заявления чл. 46б от ЗУЕС с данни за управителите или председателите на УС на сгради, входове в режим на етажна собственост на територията на район „Южен“.

Уважаеми граждани, тук ежемесечно ще публикуваме справка за подадениете уведомления

За линкове с публикуваните справки натиснете тук

Съпътстващи документи