С Ъ О Б Щ А В А

 

 

Стартира изпълнението на проект „Мерки за енергийна ефективност при крайните потребители на природен газ чрезгазоразпределителните дружества в България“

Допустими бенифециенти са физически лица, собственици на жилища, които ще получат до 20% от допустимите разходи за инвестицията, но не повече 1000 евро за инсталации с котли с висок КПД …

 

Съпътстващи документи