ОКОНЧАТЕЛEН РЕЗУЛТАТ

за длъжността – Началник отдел „Териториално и селищно устройство“

Първо място – инж. Константин Георгиевич Георгинов с 1230 точки.

Комисията предлага на Кмета на район „Южен“ да назначи инж. Константин Георгиевич Георгинов на длъжността Началник на отдел „Териториално и селищно устройство“, в район „Южен“.
За информация: тел. 032 276 107 – Ст. експерт „Човешки ресурси“