На територията на Район „Южен“ се предвижда изграждането на оградени площадки, с което ще се намали здравния и екологичен риск от замърсяване на останалите тревно площи в междублокови пространства, градини и паркове с кучешки екскременти. Във връзка с данните за нарастващия брой на регистрираните кучета в район „Южен” има нужда от нова оградена площадка за разхождане на домашни любимци.