Кмета на Община Пловдив инж. Иван Тотев, съвместно с и.д. Кмета на район „Южен” г-н Людмил Русанов, официално откриха реновирания парк в кв.Коматево, където беше подменена алейната мрежа, изградена нова детска площадка, отговаряща на всички европейски изисквания, поставени пейки и направено ново озеленяване. В парк „Кронщад“ и парк „Георги Кондолов“ беше подменена част от пешеходната инфраструктура.