Стартиралият от 01.02.2013г. Проект „Звено за услуги в домашна среда в помощ на хората с увреждания от Район „Южен” – Община Пловдив по ОП „Развитие на човешките ресурси. Целта на Проекта е подобряване качеството на живот на хора с увреждания, чрез осигуряване на качествена грижа в семейна среда за лица с увреждания и самотни възрастни хора, както и трудова реализация и повишаване на професионалната компетенстност на наетите безработни лица за полагане на грижи за хора с увреждания