ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ

ВТОРНИК: от 10:15 до 12:00 часа

Административни услуги

       I Административни услуги брошура – НОВО
      II Административни услуги подробно в таблица – комплект документи, срокове, такси, бланки – НОВО