Телефонен указател

Длъжност Име и фамилия етаж-стая Телефон
РЪКОВОДСТВО
КМЕТ Костадин Язов ІІ- 1 032276100
ЗАМ. КМЕТ Атанаска Тунтова ІІ-26 032276112
ЗАМ. КМЕТ Екатерина Стефанова ІІ-4 032276160
ЗАМ. КМЕТ Павел Милушев ІІ-2 032276101
ЗАМ. КМЕТ Панко Енев ІІ-2 032276101
СЕКРЕТАР Рoсица Теменугова ІІ-3 032276102
Гл. експерт АО Марияна Бъчварова ІІ-1 032276110
СИГНАЛИ И ЖАЛБИ 032276115
Гл. експерт „Предварителен контрол“ Мария Колева ІІ-25 032276158
Дирекция „Финансово и правно обслужване“
Директор дирекция ФПО

(главен счетоводител)

Мирослав Дойчев ІІ- 7 032276103
Главен юрисконсулт Елена Абрашева ІІ-9 032276142
Юрисконсулт Николай Стоев ІІ-9 032276116
ІІ-9  
Гл. експерт „Системен администратор“ инж. Мирена Илчева ІІ-24 032276108
Гл. експерт „Човешки ресурси“ Елена Стоянова ІІ-6 032276107
Гл. специалист „Човешки ресурси“ Рена Караколева ІІ-6 032276130
Финанси, бюджет, счетоводство
гл. експерт „Бюджет и финанси“ Христина Зисова ІІ- 7 032276143
Мл. експерт-счетоводител Елена Димитрова ІІ- 5 032276144
Ст. счетоводител Ана Паунова ІІ- 5 032276168
Ст. експерт – счетоводител Антоанета Узунова ІІ- 23 032276111
Касиер „Такси“ Светла Аршинкова І- 3 032276121
Ст. специалист „Приходи“ Фанка Адамова І- 3 032276171
Деловодство, домакинство, канцелария
Главен експерт АО Малина Станилчева І-3 032276113
Специалист „Деловодство“ Елиана Кьосева І-3 032276109
Технически сътрудник – деловодител Добринка Димитрова І-3 032276149
Гл. специалист „Жилищно настаняване“ Здравка Паралингова ІІ- 28 032276118
Шофьор Любен Дунков ІІ-12 032276141
Домакин Галина Неделчева ІІ-12 032276114
Отдел „Устройство на територията“
Главен архитект арх. Димитър Бахчеванов ІІ-29 032276105
Началник отдел инж. Константин Георгинов ІІ-27 032276106
Гл. експерт „Архитектура и градоустройство“ арх. Петя Великова – Воскресенска ІІ-30 032276128
Мл. експерт „Архитектура и благоустройство“ арх. Сашка Христова II-30 032276123
Ст. експерт ПГС инж. Невена Павлова ІІ-31 032276173
Ст. експерт ПС инж. Елена Маргаритова ІІ-31 032276126
Гл. експерт РСК инж. Любомир Славчев II-31 032276126
Ст. експерт АУП арх. Мануела Сарнук ІІ-30 032276128
Ст. експерт В и К инж. Веселин Власев ІІ-32 032276124
Ст. експерт ЕЛ инж. Теодора Маринова ІІ-32 032276125
Гл. специалист „Преписки“ Мария Ставрева ІІ-33 032276166
Гл. специалист „Преписки“ Павлина Георгиева ІІ-34 032276133
Гл. специалист УТ Петрана Хрисимова ІІ-34 032276129
Гл. експерт КРВП инж. Димитър Кацаров ІІ-35 032276127
Гл. специалист КРВП Димитрийка Телчарова ІІ-35 032276161
Гл. специалист КРВП Мариана Иванова ІІ-35 032276162
Гл. специалист РСК Станимир Недялков ІІ-36 032276134
Гл. експерт „Общинска собственост“ инж. Нина Пютер ІІ- 28 032276117
Отдел  „Екология и стопански дейности“
Началник отдел ЕСД инж. Евтимия Първанова ІІ-10 032276131
Гл. експерт „Опазване на околната среда“ Веско Михайлов ІІ-10 032276140
Стопански дейности
Гл. инспектор СД инж. Чавдар Митовски ІІ- 8 032276104
Гл. инспектор СД инж. Стела Събева ІІ- 8 032276119
Гл. инспектор СД инж. Мая Ташева ІІ-8 032276122
Инспектор СД Николай Арабаджиев ІІ- 8 032276120
Отдел „Здравеопазване, образование и социални дейности“
Ст. експерт

„Здравеопазване и социални дейности“

Ваня Илиева ІІ-13 032276139
Гл. експерт „Образование и култура“ Петя Шаркова ІІ-14 032276150
Гл. специалист „Чистота“ Манно Митева ІІ-10 032276140
Секретар МКБППМН Мая Минчева ІІ-16 032276169
Други дейности по образованието
Ст. експерт счетоводител Емилия Лисова ІІ-18 032276152
Ст. експерт счетоводител Надежда Димитрова ІІ-18 032276155
Ст. експерт счетоводител Антония Къртева ІІ-15 032276151
Ст. експерт счетоводител Нела Тодорова ІІ-18 032276154
Ст. счетоводител Иванка Грозданова ІІ-15 032276153
Ст. счетоводител Веска Гарова ІІ-18 032276155
Ст. експерт-счетоводител Виктория Червенкова ІІ-18 032276152
Функция „Здравеопазване“- счетоводство
Гл. счетоводител „Здравеопазване“ Анна Попова ІІ-11 032276167
Гл. специалист „Ремонти“ Асен Чолаков ІІ-11 032276146
Ст. експерт – счетоводител Величка Севриева ІІ-11 032276147
Касиер „Здравеопазване“ Стоянка Йорданова ІІ-11 032276148
Отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“
Началник отдел Нина Аврамова І-4 032276135
Ст. експерт ГР инж. Петя Караджова-Стоянова І-4 032276136
Ст. специалист ГР Галина Ангелова І-4 032276137
Ст. специалист ГР Мария Найденова І-4 032276145
Ст. специалист ГР Красимира Попова І-4 032276165
Специалист ГР Борислава Ропова І-4 032276138
Дежурни по район
Дежурни РСС Ради Дунков, Иван Гаджев, Милчо Димитров, Чари Чернев, Димитър Сулинаджиев Партер 032276157
032697087
Община Пловдив – Дирекция „Местни данъци и такси“
КАСА – Местни данъци и такси Антоанета Христева 032276159
КАСА – Карти за градския транспорт Катя Киркова ІІ-36 032276163
Административна сграда – ул. „Райко Жинзифов“ № 10
Главен специалист ОМП и ГЗ Васко Костадинов 0889 770 688
Старши експерт Военно окръжие  Емил Попов 032697110

Телефонният указател е актуален към 04.2020