Телефонен указател

Длъжност име фамилия етаж-стая Телефон
РЪКОВОДСТВО
КМЕТ Костадин Язов ІІ- 1 032276100
ЗАМ. КМЕТ ІІ-2 032276101
ЗАМ. КМЕТ ІІ-4 032276160
ЗАМ. КМЕТ ІІ-3 032276112
СЕКРЕТАР Рoсица Теменугова ІІ-9 032276102
гл. експерт КАО Марияна Бъчварова ІІ-1 032276110
СИГНАЛИ И ЖАЛБИ 032276115
гл. експерт „Предварителен контрол“ Мария Колева ІІ-25 032276158
Дирекция „Комплексно административно обслужване“
Директор дирекция КАО

/Главен счетоводител/

 Мирослав Дойчев ІІ- 7 032276103
главен юрисконсулт Севдалина Цветкова ІІ-26 032276116
главен юрисконсулт Елена Абрашева ІІ-26 032276142
гл. експерт „Човешки ресурси“ Елена Стоянова ІІ-6 032276107
гл. eксперт  „Системен администратор“ инж. Мирена Илчева-Атанасова ІІ-24 032276108
гл. специалист „Човешки ресурси“ Рена Караколева ІІ-6 032276130
Финанси, бюджет, счетоводство
гл. експерт „Бюджет и финанси“ Христина Зисова ІІ- 7 032276143
ІІ- 5 032276144
ст. счетоводител Ана Паунова ІІ- 5 032276168
ст. експерт – счетоводител Антоанета Узунова ІІ- 23 032276111
касиер „Такси“ Светла Аршинкова І- 3 032276121
ст. специалист „Приходи“ Фанка Адамова І- 3 032276171
Стопански дейности
гл. инспектор СД инж. Чавдар Митовски ІІ- 8 032276104
гл. инспектор СД Кристина Гарабитова ІІ- 8 032276120
гл. инспектор СД инж. Мая Ташева ІІ-8 032276122
гл. инспектор СД инж. Стела Събева ІІ- 8 032276119
Деловодство, домакинство, канцелария
главен експерт КАО Малина Станилчева І-3 032276113
специалист „Деловодство“ Елиана Кьосева І-3 032276109
Технически сътрудник – делoводител Добринка Димитрова І-3 032276149
шофьор Любен Дунков ІІ-12 032276141
домакин Галина Неделчева ІІ-12 032276114
Отдел „Териториално и селищно устройство“
Главен архитект арх. Димитър Бахчеванов ІІ-29 032276105
Началник отдел инж. Константин Георгинов ІІ-27 032276106
гл. експерт „Архитектура и градоустройство“ арх. Петя Великова – Воскресенска ІІ-30 032276123
мл. експерт „Архитектура и благоустройство“ арх. Сашка Христова II-30 032276123
ст.експерт „Архитектура и устройствено планиране“ арх. Мануела Сарнук II-30 032276128
ст. експерт ПГС инж. Невена Павлова ІІ-31 032276173
ст. експерт ПС инж. Елена Маргаритова ІІ-31 032276126
гл. експерт РСК инж. Любомир Славчев II-31 032276126
ст. експерт В и К инж. Веселин Власев ІІ-32 032276124
ст. експерт ЕЛ инж. Теодора Маринова ІІ-32 032276125
гл. специалист „преписки“ Мария Ставрева ІІ-33 032276166
гл. специалист „преписки“ Павлина Георгиева ІІ-34 032276133
гл. специалист ТСУ Петрана Хрисимова ІІ-34 032276129
гл. експерт КРВП инж. Димитър Кацаров ІІ-35 032276127
гл. специалист КРВП Димитрийка Телчарова ІІ-35 032276161
гл. специалист КРВП Мариана Иванова ІІ-35 032276162
гл. специалист РСК Станимир Недялков ІІ-36 032276134
Общинска собственост, жилищно настаняване и етажна собственост
гл. експерт „Общинска собственост“ инж. Нина Пютер ІІ- 28 032276117
гл. специалист „Жилищно настаняване“ Здравка Паралингова ІІ- 28 032276118
Отдел „Екология, здравеопазване, образование и социални дейности“
Началник отдел инж. Евтимия Първанова ІІ-10 032276131
гл. експерт „Опазване на околната среда“ Веско Михайлов ІІ-10 032276140
Ст. експерт „Здравеопазване и социални дейности“ Ваня Илиева ІІ-13 032276139
гл. специалист „Чистота“ Манно Митева ІІ-10 032276140
секретар МКБППМН Мая Минчева ІІ-16 032276169
Гл. експерт „Образование и култура“ Петя Шаркова ІІ-14 032276150
Други дейности по образованието
ст. експерт – счетоводител Емилия Лисова ІІ-18 032276152
ст. експерт – счетоводител Надежда Димитрова ІІ-18 032276155
ст. експерт – счетоводител Антония Къртева ІІ-15 032276151
ст. експерт –  счетоводител Нела Тодорова ІІ-18 032276154
ст. счетоводител Иванка Грозданова ІІ-15 032276153
ст. счетоводител Веска Гарова ІІ-18 032276155
ст.експерт – счетоводител Виктория Червенкова ІІ-18 032276152
Дейност „Детски ясли“- счетоводство
гл. счетоводител „Здравеопазване“ Анна Попова ІІ-11 032276167
гл.специалист „Ремонти“ Асен Чолаков ІІ-11 032276146
ст. експерт – счетоводител Величка Севриева ІІ-11 032276147
касиер „Здравеопазване“ Стоянка Йорданова ІІ-11 032276148
Отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“
Началник отдел Нина Аврамова І-4 032276135
ст. експерт ГР Екатерина Стефанова І-4 032276136
ст. специалист ГР Галина Ангелова І-4 032276137
ст.специалист ГР Мария Найденова І-4 032276145
ст. експерт ГР инж. Петя Караджова-Стоянова І-4 032276165
ст. специалист ГР Красимира Попова І-4 032276145
специалист ГР Борислава Ропова І-4 032276138
Дежурни по район
дежурни РСС Ради Дунков, Иван Гаджев, Милчо Димитров, Чари Чернев, Димитър Сулинаджиев 032276157
032697087
Община Пловдив – Дирекция „Местни данъци и такси“
КАСА – Местни данъци и такси Антоанета Христева 032276159
КАСА – Kaрти за градския транспорт Катя Киркова ІІ-36 032276163
Aдминистративна сграда – ул. „Райко Жинзифов“ № 10
Главен специалист ОМП и ГЗ Васко Костадинов 0889 770 688
Старши експерт Военно окръжие  Емил Попов 032697110