ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

ПОНЕДЕЛНИК И ЧЕТВЪРТЪК: от 09:00 до 12:00 часа

ВТОРНИК: от 13:00 до 17:00 часа

Административни услуги

 

   I Административни услуги брошура – НОВО
  II Административни услуги подробно в таблица – комплект документи, срокове, такси, бланки – НОВО