Кмет на район "Южен"

Костадин Язов

Роден на 3 март 1977 година в град Рудозем, България.

Висше oбразование завършва в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, където учи Инженерна физика с две специалности:“Атомна и ядрена физика“ и „Лазарни техники и технологии“. Магистър по „Макроикономика“ и по „Сигурност в публичния и частния сектор“

Кмет на район „Южен“ от 11.11.2019 г.

Заместник-кмет
Заместник-кмет
Заместник-кмет
Росица Теменугова
Секретар
Oбразование:

Висше, магистър – Варненски технически университет – Специалност – „Стопанско управление – Евробизнес“ /Евро-администрация/, Специализация – „Подготовка на българските местни власти за работа в ЕС“;

Бакалавър – ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, Специалност – „Стопанско управление – Бизнес администрация“.

Секретар на район „Южен“ от 24.02.2016 г.

Линейна структура на район „Южен” към 30.08.2018 г