Кмет на район "Южен"

Костадин Язов

Роден на 3 март 1977 година в град Рудозем, България.

Висше oбразование завършва в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, където учи Инженерна физика с две специалности:“Атомна и ядрена физика“ и „Лазарни техники и технологии“. Магистър по „Макроикономика“ и по „Сигурност в публичния и частния сектор“

Кмет на район „Южен“ от 11.11.2019 г.

Атанаска Тунтова
Заместник-кмет
Родена на 15 юни 1960 година в с. Градина, област Пловдив.

Образование:

Висше образование завършва в Югозападен университет „Неофит Рилски“, специалност „Стопанско управление“. Магистър по „Финанси“ и по „Психология“.

Заместник-кмет на район „Южен“ от 16.12.2019 г.

Екатерина Стефанова
Заместник-кмет
Родена на 15.07.1976 година в гр. Пловдив.

Образование:

Висше образование завършва в Югозападен университет „Неофит Рилски“ – специалност „Публична и стопанска администрация“. Магистър по „Бизнес администрация и мениджмънт, управление на международни бизнес проекти“.

Заместник-кмет на район „Южен“ от 16.12.2019г.

Павел Милушев
Заместник-кмет
Роден на 4 Февруари 1979 година в гр. Пловдив.

Oбразование:

Завършва висше образование степен бакалавър: „Стопанско управление“, магистратури: „Човешки ресурси и Административно информационен мениджмънт във ВУАРР.

Заместник кмет на район „Южен“ от 16.12.2019 г.

Панко Енев
Заместник-кмет
Роден на 3 Април 1977 година в гр. Пловдив.

Oбразование:

Висше образование завършва в ПУ „П. Хилендарски“– специалност „Информационни Технологии“. Магистър по „Публична aдминистрация“, с диплома от Юридически Факултет на ПУ

Заместник кмет на район „Южен“ от 24.02.2020 г.

Росица Теменугова
Секретар
Oбразование:

Висше, магистър – Варненски технически университет – Специалност – „Стопанско управление – Евробизнес“ /Евро-администрация/, Специализация – „Подготовка на българските местни власти за работа в ЕС“;

Бакалавър – ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, Специалност – „Стопанско управление – Бизнес администрация“.

Секретар на район „Южен“ от 24.02.2016 г.

Линейна структура на район „Южен” към 21.01.2020 г

Свали в PDF