Кмет на район "Южен"

Борислав Инчев

Роден на 02.06.1979 г. в Пловдив

Висше oбразование, „Аграрен университет“ Пловдив, магистър по „Държавни и общински финанси“.

Кмет на район „Южен“ от 05.11.2015 г.

инж. Апостол Шопов
Заместник-кмет
Роден на 27.10.1975 г. в Пловдив

Висше образование, магистър – Технически университет София, Филиал Габрово, Специалност „Индустриален мениджмънт“

Заместник-кмет ТСУ /“Териториално и селищно устройство“/ от 09.11.2015г.

Павел Милушев
Заместник-кмет
Роден на 04.02.1979 г.в Пловдив

Висше образование, Висше училище по Агробизнес и развитие на регионите Пловдив

магистър – специалност „Мениджмънт на човешките ресурси“

магистър – специалност „Административно-информационен мениджмънт“

Заместник-кмет ЕЗОСД /“Екология, здравеопазване, образование и социални дейности“/от 18.01.2016 г.

инж. Димчо Петров
Заместник-кмет
Роден на 28.11.1989 г. в Пловдив

Висше образование, Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив

Магистър – специалност „Компютърни системи и технологии“

Заместник-кмет ФПСД /“Финансова политика и стопански дейности“/от 19.05.2016 г.

Росица Теменугова
Секретар
Oбразование:

Висше, магистър – Варненски технически университет – Специалност – „Стопанско управление – Евробизнес“ /Евро-администрация/, Специализация – „Подготовка на българските местни власти за работа в ЕС“;

Бакалавър – ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, Специалност – „Стопанско управление – Бизнес администрация“.

Секретар на район „Южен“ от 24.02.2016 г.

Линейна структура на район „Южен” към 30.08.2018 г