ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЮЖЕН“

Пловдив, 4004, ул. „Македония“ № 73А, тел: (032) 276 110, факс: (032) 674 130, e-mail: signal_ujen@abv.bg

 

Г Р А Ф И К

НА ПРИЕМНИТЕ ДНИ НА РЪКОВОДСТВОТО И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ЗВЕНА

Костадин Язов –

Кмет на район „Южен“

вторник

четвъртък

10:15 – 12:00 часа

14:00 – 16:00 часа

инж. Атанаска Тунтова – Зам.-кмет

„Устройство на територията“ и „Екология и стопански дейности“

вторник

четвъртък

10:15 – 12:00 часа

14:00 – 16:00 часа

Павел Милушев – Зам.-кмет ЗОСД

„Здравеопазване, образование и социални дейности“

вторник

четвъртък

10:15 – 12:00 часа

14:00 – 16:00 часа

Екатерина Стефанова – Зам.-кмет

„Финансово и правно обслужване“  /ФПО/

вторник

четвъртък

10:15 – 12:00 часа

14:00 – 16:00 часа

Росица Теменугова – Секретар

 

вторник

четвъртък

10:15 – 12:00 часа

14:00 – 16:00 часа

арх. Димитър Бахчеванов – Гл. архитект

 

вторник

четвъртък

10:15 – 12:00 часа

14:00 – 16:00 часа

инж. Константин Георгинов – Гл. инженер

 

вторник

четвъртък

10:15 – 12:00 часа

14:00 – 16:00 часа

 Устройство на територията вторник

четвъртък

10:15 – 12:00 часа

14:00 – 16:00 часа

Екология

Стопански дейности

вторник

четвъртък

10:15 – 12:00 часа

14:00 – 16:00 часа

Здравеопазване

Образование

Социални дейности

вторник

четвъртък

10:15 – 12:00 часа

14:00 – 16:00 часа

Жилищно настаняване вторник

четвъртък

10:15 – 12:00 часа

14:00 – 16:00 часа

ГРАО

„Гражданска регистрация

и административно обслужване“

всеки

работен ден

08:30 – 17:00 часа