ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЮЖЕН“

Пловдив, 4004, ул. „Македония“ № 73А, тел: (032) 276 110, факс: (032) 674 130, e-mail: kmet_south@abv.bg

Г Р А Ф И К

НА ПРИЕМНИТЕ ДНИ НА РЪКОВОДСТВОТО И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ЗВЕНА

Борислав Инчев –

Кмет на Район „Южен“

понеделник, вторник,

сряда, четвъртък,петък

13:00 – 14:00 часа
инж. Апостол Шопов – Зам.-кмет ТСУ

„Териториално и селищно устройство“

 

петък 10:15 – 12:00 часа
Павел Милушев – Зам.-кмет ЕЗОСД

„Екология, здравеопазване, образование и социални дейности“

петък 13:00 -15:00 часа
инж. Димчо Петров – Зам.-кмет ФПСД

„Финансова политика и стопански дейности“

 

вторник 13:00 – 15:00 часа
Росица Теменугова – Секретар

 

сряда 13:00 -15:00 часа
арх. Димитър Бахчеванов – Гл. архитект

 

вторник 10:15- 12:00 часа
инж. Константин Георгинов – Гл. инженер

 

вторник 10:15 – 12:00 часа
ГРАО

„Гражданска регистрация

и административно обслужване“

всеки

работен ден

08:30 – 17:00 часа
ТСУ

„Териториално и селищно устройство“

вторник

 

сряда

10:15 – 12:00 часа

 

13:00 – 15:00 часа

Екология понеделник

вторник

четвъртък

10:15 – 12:00 часа

13:00 – 14:00 часа

13:00 – 14:00 часа

Стопански дейности  понеделник

вторник

четвъртък

09:00 – 12:00 часа

13:00 – 17:00 часа

09:00 – 12:00 часа

Жилищно настаняване вторник

четвъртък

09:00 – 12:00 часа

13:00 – 17:00 часа