ПРИЕМНО ВРЕМЕ:
ВТОРНИК: от 09:00 до 12:00 часа ЧЕТВЪРТЪК: от 13:00 до 17:00 часа

Списък на административните услуги – Жилищно настаняване

 

     I Административни услуги брошура – НОВО
·  II Административни услуги подробно в таблица – комплект документи, срокове, такси, бланки – НОВО