ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

ВТОРНИК: от 10:15 до 12:00 часа

ЧЕТВЪРТЪК: от 14:00 до 16:00 часа

Административни услуги

       I Административни услуги брошура – НОВО
        II Административни услуги подробно в таблица – комплект документи, срокове, такси, бланки – НОВО