Уважаеми граждани,
тук ще намерите всички документи и материали във връзка с предстоящите Европейски избори на Република България, които ще се проведат на 26 май 2019 г.

ЕВРОПЕЙСКИ  ИЗБОРИ  2019

ЗАПОВЕД ЗА ЗАБРАНА НА АЛКОХОЛ И МАСОВИ МЕРОПРИЯТИЯ В ДЕНЯ НА ИЗБОРИТЕ

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

В ПОМОЩ НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ ИЛИ НА ЗРЕНИЕТО

Заявки за осигуряване на транспорт на хора с увреждания ще се приемат на телефони 032/962-478, 0887/484-884, от 08:00 до 17:00 часа, считано от 20.05.2019 г. до 26.05.2019 г. включително.

В изборния ден, 26 май 2019 г., за транспорт на лица с увреждания на опорно – двигателния апарат или на зрението, заявили желание да гласуват, ще бъдат използвани автомобилите на Службата за транспортни услуги на трудноподвижни лица в Община Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Цариградско шосе“ № 102.

От 16-РИК – Пловдив

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКАЗ ЗА ВПИСВАНЕ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

 

Г Р А Ф И К

за раздаване на материалите на секционните комисии

на 25 май 2019 г. в район „Южен“ – община Пловдив

 

ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК