ПРИЕМНО ВРЕМЕ:
ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК
от 08:30 до 17:00 часа

Административни услуги

I Административни услуги брошура – НОВО
II Административни услуги подробно в таблица – комплект документи, срокове, такси, бланки – НОВО
III Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 година за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 в сила от 16.02.2019г.