Район Южен

Комисия извърши проверка на адресните регистрации на територията на Район „Южен“ – Община Пловдив


На 07.08.2015г., съгласно Заповед № 368/23.07.2015г. на Кмета на Район „Южен“ – Община Пловдив, на основание параграф 16, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация (ДВ бр.55/21.07.2015г.), във връзка с изпълнение указанията съгласно Писмо изх. № ОМ-10-6/21.07.2015г. на Областен управител на Област Пловдив, Комисия извърши проверка на адресните регистрации на територията на Район „Южен“ – Община Пловдив и констатира: Извършените адресни регистрации или промени на адрес в периода 01.07.2014г.- 30.04.2015г. на територията на Район „Южен“ – Община Пловдив са в съответствие с чл. 92 или на чл.99а от ЗГР.

Прочетете всички новини

ОТМЕНЯ се втория етап на прием на документи от кандидат - потребители и кандидати за лични асистенти по Проект "Нови възможности за грижа".


Уважаеми граждани, уведомявам Ви, че с писмо на Агенция на за социално подпомагане №BG 09-653/17.06.2015г. се изисква да се уведомят хората, че от понеделник 22.06.2015г. се ОТМЕНЯ втория етап на прием на документи от кандидат - потребители и кандидати за лични асистенти по Проект "Нови възможности за грижа". Ресурсът на финансиране по този проект е разпределен и приемът на документи ще създаде очаквания от кандидатите, които няма да бъдат удовлетворени. В Община Пловдив са подадени 873 заявления за ползване на социалната услуга „Личен асистент” по Проект „Нови възможности за грижа”. В рамките на определения за Община Пловдив лимит от 25 200 часа месечно, към момента са включени 270 потребители, в т.ч. 82 деца с увреждания. Дирекция "Социална политика" и екипът за управление на Проекта беше създал организация приемът на документи да се осъществи в офиса на дирекция "Социална политика" на бул. "Шести септември" №160 и част от гражданите, които се интересуваха на място са уведомени за това.

Прочетете всички новини

Голям детски празник по повод 1-ви юни Международен ден на детето


Голям детски празник по повод Международния ден на детето 1-ви юни се проведе в парк „Райчо Кирков” в район „Южен” . На сцената се качиха малките надежди от ансамбъл „Тракия”и малчуганите от ЦДГ”Зорница”. Двучасовия концерт се превърна в запазена територия за празнично настроение, забавление, фокуси и много подаръци, където всички деца изпълниха богата и разнообразна празнична програма.Жителите на квартала се насладиха на прекрасните изпълнения на малките танцьори и певци. Зам. кмета на района Мария Узунова поздрави всички деца по случай празника като им пожела весело и щастливо детство.Водещ на концерта беше Ася Антонова, на която през цялото време асистираше клоуна Пънчо. За всички малчугани бяха осигурени много празнични изненади и лакомства от спонсори.

Прочетете всички новини