Район Южен

Уличните ремонти в "Южен" започват от Кукленско шосе


Уличните ремонти в "Южен" започват от Кукленско шосе, каза кметът на "Южен" Борислав Инчев. Днес той подписа договора с фирма "ЦИД - Атлас" за 130 000 лева. Средствата са предвидени за тази и следващата години. Закърпени ще бъдат и ямите, зейнали на кръстовището на бул. "Н. Вапцаров" и Коматевско шосе, както и на ул. "Кукуш" до автогара "Родопи" и "Билла".
Общата стойност на обществената поръчка в "Южен" е 800 000 лева с ДДС. Парите са разделени на няколко обособени позиции, от които "ЦИД - Атлас" печели и изграждане на паркинги за 400 000 лева. За двете позиции кандидатстваха девет фирми, а "Атлас" е избрана по критерий най-ниска цена. Предстои да бъдат подписани и останалите договори, за които процедурата не е приключила.

Прочетете всички новини

Aкция по премахване на незаконно поставени преместваеми съоръжения за местодомуване на леко МПС


От 11.05.2016г. до 14.05.2016г. включително в 09.00 часа ще се проведе акция по премахване на незаконно поставени преместваеми съоръжения за местодомуване на леко МПС. Незаконите гаражи са ситуирани по одобрени схеми на главния архитект на район“Южен“ гр.Пловдив в близост до улици:“Кукуш“; „Трети март“;“Даме груев“; „Никола Вапцаров“; „Бугариево“, „Поручик Въльо Стефов“; „Александър Стамболийски“; „Михалаки Георгиев“; „Константин Геров“; „Енисей“ и „Македония“, на незаконните гаражни клетки са съставени констативни актове от 16.03.2016г.; 17.03.2016г. и 21.03.2016г., както й последващи заповеди от 04.04.2016г., същите са надлежно са съставени и залепени на видно място върху преместваемите обекти.

Прочетете всички новини

Нови акции за премахване на стари стоманобетонни стълбове


Ще се проведат две акции за премахване на стари стоманобетонни стълбове. На 11.05.2016г. ще се демонтират стълбове на ул. „Прилеп” в участъка от ул. „Борис Сарафов” до ул. „Тодор Александров”, на ул. „Георги Бакалов” №24 и на ул. „Борис Сарафов” №20 На 13.05.2016г. ,ще се демонтират стълбове на ул.”Тарас Шевченко” №6 и №12, ул. „Гоце Делчев” срещу №12, ул. „Братя Бъкстон” №17, ул. „Крушево” №6 и ул. „Иван Кесяков” №10 Тъй като премахването на стълбовете ще се извърши чрез кран, молим всички граждани, които живеят или имат предвидено посещение на тези адреси да не паркират там във времето от 8.30ч до 17ч.
телефон за контакти 032/276125

Прочетете всички новини