Енергийна ефективност 2015

Поради големия интерес на гражданите във връзка с кандидатстване по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, администрацията на район "Южен" продължава да организира информационни срещи за реда за регистриране на сдружения на собствениците по смисъла на закона за управление на етажната собственост. В срадa 18.02.2015 г. консултациите започват от 14:00 и 15:30 часа в залата на районната администрация. На интернет страницата на район "Южен" раздел Етажна собственост, са публикувани основни насоки. За следващи срещи управителите на етажна собственост ще бъдат допълнително информирани.

Заседание на местната комисия за обществен ред и сигурност

На 03.02.2015 г. от 14 часа, в заседателната зала на район "Южен", се проведе заседание на местната комисия за обществен ред и сигурност. Обсъдиха се въпроси, засягащи района, някои от които бяха: Поставянето на видео наблюдение, на жизнено необходими места в района – пътни артерии и обекти с удължено работно време; Предстоящият ремонт на пътна инфраструктура в района; Превантивната дейност по отношение на футболните хулиганства по време на мачовете, преди и след тях; Превантивната дейност по отношение на престъпността в района – какво може да се направи, кой да вземе участие. В следствие на съвместната работа на комисията, добрата координация и взаимодействие между нейните членове се констатира намаляване на престъпността и подобряване на противопожарната обстановка. Недопускането на нито едно нарушение в изборните процеси е в следствие, както на необходимите превантивни мерки от г-н Петър Тодоров- началник I РУП на МВР Пловдив и неговите служители, така и на действията им по време на самите избори, отбеляза кмета на район "Южен" г-н Валентин Василев.