В А Ж Н О
От 15.10.2014г. започва изплащане възнагражденията на участниците в СИК на територията на Район "Южен" от избори за Народно събрание - октомври 2014, в административната сграда, бул. Македония 73А, от 13:00 до 16:30 часа, етаж 2, стая 23.

6 нови модерни фитнес площадки на открито

Г-н Валентин Василев продължава да развива амбициозната инициатива на кмета на Община Пловдив инж. Иван Тотев във връзка с изграждането на 6 нови модерни фитнес площадки на открито. Поради големия интерес за ползването им за спорт на открито, новите съоражения ще бъдат монтирани на следните места в района: ул."Васил Ихчиев" № 48 пред блоковото пространство, в парк "Кронщад" на ул. "Славееви гори" срещу ОУ "Димитър Талев", ул. Лазар Стоев" с ул." 3-ти Март", в парка в кв. "Коматево", в ж.к. "Южен" до блок 1112, както и на бул."Никола Вапцаров" № 38, 40, която ще бъде изградена по спечеления проект към ПУДООС към МОСВ гр. София. Целта е в следващите години да се надгражда възможността младите хора в района да развиват своя спортен капацитет в спортните площадки на открито, без да е необходимо да отделят допълнителни средства за ползването на платени.