Район Южен

Обществена трапезария 2016 -2017


УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
Уведомяваме Ви, че от 01.09.2016г. до 17.09.2016г. включително, започва подаването на ЗАЯВЛЕНИЯ за извършване на хранене в безплатна трапезария по социална услуга „Обществена трапезария“, осигуряване на топъл обяд за най-нуждаещите се лица, която е по европейски проект.
Дейността ще започне от 03.10.2016г. и ще продължи до 30.04.2017г.
Обядът ще се предоставя всеки работен ден, като дневното меню ще включва супа, основно ястие и хляб.
Заявление-декларация и необходимите приложения към него ще се подават всеки работен ден в кметството - район „Южен“ от 08.30 до 17.00 часа – ул. „Македония“ 73А, ет. 2, ст.13 - Ваня Илиева – мл. експерт ЗСД. списък изтегли от тук:
За справки и въпроси: тел. 032/276 139.
Списък на одобрените кандидати, както и адреса на трапезарията ще бъдат изнесени на видно място в район „ Южен“.

Прочетете всички новини

Стартира на процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землището на Пловдив


На основание чл.37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ и съгласно издадена заповед № РД11-5826/ 03.08.2016г на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив, общинска служба по земеделие – Пловдив
Уведомява заинтересованите лица,
че заседание на Комисията по създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землището на гр. Пловдив, ще се състои на 22.08.2016г. в сградата на Общинска служба по земеделие – Пловдив, на адрес гр. Пловдив, ул. „Прага“ № 2, в 10:00 часа.

Прочетете всички новини

Eдноседмичен лагер на талантливи деца от района подари кметът на „Южен“


Децата с изяви в областта на спорта, изобразителното изкуство, народното творчество и други области, отпътуваха тази сутрин към Детския и младежки център в Приморско.
Едноседмичният морски лагер е осигурен от кмета на район „Южен” Борислав Инчев. Още през април, след среща с директорите на училища в района, са били определени изявените деца в различни области.
Изпратени от зам.-кмета Павел Милушев, днес за Приморско заминаха златни и сребърни медалисти от международни състезания и национални конкурси, световен и европейски шампиони.

Прочетете всички новини