Район Южен

Нов паркинг за 60 автомобила на улица „Славееви гори”


Днес 29.09.2015 г. кметът на район „Южен” Валентин Василев откри ново изграден паркинг за 60 автомобила на улица „Славееви гори”, до училище Димитър Талев. Инвестицията, която обхваща над 1500 м. преасфалтиране и обособяване на 800 кв. м. площ за паркиране е в размер на 195 000 лева. Изградени са нови тротоарни настилки, подменени са кранове от ВиК мрежата, както и ново осветление. Валентин Василев уточни, че паркингът е изграден по инициатива на кмета на Община Пловдив инж. Иван Тотев, съобразена с желанието на гражданите живеещи в района, като по този начин се прекратява паркирането в зелените площи. Пред присъстващите граждани депутата Атанас Ташков от ПП ”ГЕРБ”, както и пред кандидата за кмет на район „Южен” от ПП ”ГЕРБ” Кирил Велчев, Валентин Василев заяви, че от строителната програма на района, която е на стойност 550 000 лева с ДДС и вече е реализирана по-голямата част от нея.

Прочетете всички новини

Заместник – кметът на район „Южен” Мария Узунова откри новата учебна година в ОУ ”Димитър Талев”


Заместник – кметът на район „Южен” Мария Узунова откри новата учебна година в ОУ ”Димитър Талев” заедно с директора на учебното заведение Ирина Чолакова. Те приветстваха с „Добре дошли“ най- малките първокласниците, които днес прекрачиха прага на класните стаи. Госпожа Узунова пожела на всички ученици „На добър час“ през новата учебна година, а на първокласниците, които прекрачват прага на училището за пръв път - да бъдат здрави, да обичат училището си да уважават своите учители, да бъдат амбициозни и да следват мечтите си. ”А на Вас учители, пожелавам все по-често да виждате вперените с признание и обич очи на своите възпитаници” – заяви зам.-кметът на „Южен”. Всички първокласници получиха от Мария Узунова специални разделители за книги с текста на химна на Република България и исторически дати от българската история, осигурени от Министерство на отбраната.

Прочетете всички новини

Комисия извърши проверка на адресните регистрации на територията на Район „Южен“ – Община Пловдив


На 07.08.2015г., съгласно Заповед № 368/23.07.2015г. на Кмета на Район „Южен“ – Община Пловдив, на основание параграф 16, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация (ДВ бр.55/21.07.2015г.), във връзка с изпълнение указанията съгласно Писмо изх. № ОМ-10-6/21.07.2015г. на Областен управител на Област Пловдив, Комисия извърши проверка на адресните регистрации на територията на Район „Южен“ – Община Пловдив и констатира: Извършените адресни регистрации или промени на адрес в периода 01.07.2014г.- 30.04.2015г. на територията на Район „Южен“ – Община Пловдив са в съответствие с чл. 92 или на чл.99а от ЗГР.

Прочетете всички новини