Район Южен

Млади политолози от ПУ преминаха преддипломния си стаж в кметството на „Южен“


Кметът на пловдивския район „Южен“ Борислав Инчев връчи сертификати за успешно преминат преддипломен стаж на 15 студенти по политология от Факултета по икономически и социални науки на ПУ „Паисий Хилендарски“. "В продължение на един месец четвъртокурсниците се запознаха детайлно с работата на отделните звена на районната администрация и натрупаха безценен опит и знания, които ще им бъдат полезни при тяхната професионална реализация" - разказа Инчев. „Изключително се радвам, че срещнах активни млади хора с ангажирано и компетентно отношение по въпросите на местното самоуправление. Както за мен и екипа ми, така и за студентите, това беше нещо много повече от формален стаж, а двустранен обмен на информация, идеи и мнения. Ученето беше полезно и приятно и за мен самия“, коментира районният кмет на „Южен“ и пожела успешно дипломиране и добро кариерно развитие на младите политолози, част от които биха желали да се реализират именно в структурите на местната и държавната администрация. Борислав Инчев припомни, че още от началото на мандата му в районното кметство там се обучават студенти от различни факултети и специалности на Пловдивския университет. "Благодарен съм за сътрудничеството от страна на висшето училище и ще продължим при всяка възможност да осъществяваме подобни инициативи, защото смятам, че точно те са ключът за преодоляване на капсулирането на висшето образование в университетските аудитории, от една страна, и на безразличието към обществения живот сред младите хора – от друга“, категоричен е Инчев.

Прочетете всички новини

Отбелязаха Световния ден на Земята в "Южен"


Във връзка със световния ден на Земята 22 април кметът на район „Южен“ Борислав Инчев връчи наградите на децата, участващи в ежегодния конкус за рисунка. Близо 140 деца взеха участие в обявения от район „Южен“ конкурс за детска рисунка по повод световния ден на земята. Най-активни бяха учениците от ОУ „Стоян Михайловски“, НУ „Св. Климент Охридски“, ОУ „Райна Княгиня“ и НУ „Христо Ботев“, като двете най-малки участнички бяха от подготвителната група на ОУ „Димитър Талев“ . „Очарован съм от детския талант и поглед, който са вложили децата в своите творби, надявам се те наистина да обичат много земята и да я пазят, защото „Земята това сме ние“, както гласи и мотото на таз годишния конкурс“ – сподели Инчев. Освен рисунки в конкурса имаше и специално отличие за изработен макет на земното кълбо от учениците от ОУ „Стоян Михайловски“ с ръководител Камелия Христева, което приковаваше погледа на всички присъстващи .

Прочетете всички новини

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.129, ал.2 и чл.131 от ЗУТ Ви съобщаваме, че в р-н „Южен“ - Община Пловдив е постъпил проект за изменение на ПУП – ПРЗ и РУП на част от кв.27-нов по плана на ПУП-ПУР СМФЗ-Юг с устройствени зони, район „Южен“ /кв.3 по плана на кв.ЮИЗ-ІІІ част гр.Пловдив/ като се променят регулационната граница м/у УПИ ХVІІ-стопански и обслужващи дейности, УПИ VІІ-стопански и обслужващи дейности, УПИ инфраструктурен коридор и УПИ І-376 - производствена и обществено-обслужваща дейност като същата минава по имотната граница на ПИ с ИД 536.1678 и се образуват нови УПИ ХVІІ-стопански и обслужващи дейности, УПИ VІІ-стопански и обслужващи дейности, УПИ инфраструктурен коридор и от УПИ І-376 - производствена и обществено обслужваща дейност (ПИ с идентификатор 536.1678) се образуват два нови УПИ с проектни идентификатори: І- 536.1679, производствена и обществено обслужваща дейност и ІІ-536.1712, производствена и обществено обслужваща дейност и застрояване с устройствени показатели за зона „Соп“ и РУП за УПИ І-536.1679, производствена и обществено обслужваща дейност, одобрен със заповед №17ОА752/04.04.2017г. на Кмета на Община Пловдив. На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите страни могат да се запознаят и обжалват административния акт относно неговата законосъобразност пред Административен съд –гр. Пловдив, чрез район „Южен“-Община Пловдив. Проектът е изложен в район „Южен“, отдел ТСУ, етаж втори, стая № 33, на ул. „Македония“ № 73а, гр. Пловдив. Моля, носете документ за собственост и документ за самоличност. Приемно време: вторник от 10,15 до 12,00 часа и сряда от 13,00 до 15,00 часа.

Прочетете всички новини