Район Южен

С голям празник бе открита седмицата на мобилността в район „Южен“


На 16 септември на площадката по безопасност на движението в район „Южен” се проведе състезание с велосипеди под надслов „Умно придвижване. Силна икономика.“ В състезанието с велосипеди взеха активно участие ученици от I-ви до VII-ми клас от: ОУ „Яне Сандански“, НУ „Св. Климент Охридски“, СУ „Бр. Миладинови“ и СУ „Константин Кирил Философ“. С множество награди, грамоти и медали приключи и другото състезание, което се проведе на ул. „Кичево“- рисунка на асфалт на тема „Аз карам колело“ .
Двете мероприятия приключиха с томбола , като на нея бе изтеглен и победителя за голямата награда: Велосипед, както още две награди: тротинетка и 1 чифт ролери.
„ Бъдете все така упорити, бързи и смели в мечтите си, пазете природата и рисувайте още много такива прекрасни картини“-пожела кметът на района Борислав Инчев на участниците.

Прочетете всички новини

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ НА КАРТАТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ КЪМ НЕЯ


ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ПЛОВДИВ, ПО РЕДА НА ЧЛ.74, АЛ.3 И АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ ОТНОСНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ Е ИЗГОТВЕН ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ НА КАРТАТА НА МАСИВИТЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ И РЕГИСТЪР НА ИМОТИТЕ КЪМ НЕЯ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ПЛОВДИВ, ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА СТОПАНСКАТА 2016/2017 ГОДИНА. РЕГИСТЪРЪТ И КАРТАТА СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА В ОСЗ - ПЛОВДИВ.
ОСЗ – ПЛОВДИВ

Прочетете всички новини

Седмица на пожарната безопасност от 12 до18 септември


От 12 до18 септември на територията на Република България ще се проведе "Седмица на пожарната и аварийна безопасност". Тя съвпада с професионалния празник на българските пожарникари.
От 12 до 17 септември от 09:30 до 12:30 ще се проведе "Ден на отворените врати в структурите на ПБЗН"
На 17.09.2016 от 09:30 до 12:30 часа в парка до ОУ "Димитър Талев" ул. Кузман Шапкарев 1 ще се проведат демонстративни занятия и поkaжат възможностите на пожарни автомобили. Каним Ви да присъствате на мероприятията.

Прочетете всички новини