До живущите в близост до ул. Модър и ул. Царевец

В изпълнение на първи етап "Проектиране и изграждане на част от подлез между ул. Царевец и ул. Модър под железопътната линия на км 153+293, кметът на район "Южен" г-н Валентин Василев уведомява жителите на района, че съдовете за смет от Софийска ж.п. линия няма да бъдат обслужвани. За да не се образуват нерегламентирани сметища приканваме засегнатите жители да ползват контейнерите на ул. Модър.

В А Ж Н О
От 15.10.2014г. започва изплащане възнагражденията на участниците в СИК на територията на Район "Южен" от избори за Народно събрание - октомври 2014, в административната сграда, бул. Македония 73А, от 13:00 до 16:30 часа, етаж 2, стая 23.